Privacy verklaring

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), sinds mei 2018 in werking.

Stichting Het Collectief West Betuwe is als volgt te bereiken:

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting Het Collectief West Betuwe kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u op enigerlei wijze meewerkt aan de activiteiten van Collectief West Betuwe en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier heeft verstrekt.

Stichting Collectief West Betuwe kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw woonplaats
  • Uw e-mailadres
  • Uw vaste en/of mobiele telefoonnummer

Waarom Stichting Het Collectief West Betuwe deze gegevens nodig heeft

Collectief West Betuwe verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen. Daarnaast kan Stichting Het Collectief West Betuwe uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van communicatie- promotie- en productiedoeleinden.

Concreet verwerkt Stichting Het Collectief West Betuwe uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief of een gerichte mailing
  • Contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze activiteiten voor te bereiden en uit te voeren
  • U te kunnen informeren over wijzigingen.

Hoe lang bewaart Stichting Het Collectief West Betuwe gegevens

De persoonsgegevens worden bewaard zolang u aangesloten blijft bij Het Collectief West Betuwe. Eens in de twee jaar vragen wij u per e-mail of uw gegevens al dan niet in het bestand opgenomen moeten blijven. Zie verder onderstaande paragraaf ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.

Delen met anderen

Stichting Het Collectief West Betuwe verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de voorbereiding en uitvoering van onze activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Het Collectief West Betuwe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Stichting Het Collectief West Betuwe gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Stichting Het Collectief West Betuwe worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Het Collectief West Betuwe gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Het Collectief West Betuwe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde persoon of organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@collectiefwestbetuwe.nl.

Beveiligen

Stichting Het Collectief West Betuwe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Het Collectief West Betuwe maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@collectiefwestbetuwe.nl.

1 november 2022