Projecten

Bijeenkomsten, projecten, deskundigheidsbevordering en expertise-uitwisseling

Het Collectief organiseert culturele bijeenkomsten, online en in real life, en zet projecten in gang. Het Collectief staat voor een divers aanbod van cultuur, in de vorm van kunstvormen die kwaliteit hebben en het cultuurhistorisch besef versterken, maar tegelijkertijd laagdrempelig en breed toegankelijk zijn. Het Collectief staat ook voor deskundigheidsbevordering en expertise-uitwisseling. De uitvoeringsagenda van de gemeente West Betuwe is het referentiekader van het Collectief.

Doe mee in een van de projecten of neem zelf initiatief!

Wil je meewerken in een van de projecten of wil je zelf een project opzetten? Neem dan contact op met het Collectief via info@collectiefwestbetuwe.nl.