Lingeproject

In de zomer van 2024 en daarna om de vijf jaar, wanneer de gemeente West Betuwe een lustrum viert, organiseert het Collectief een LingeParade op en langs de Linge. Hierbij kun je denken aan een varende expositie van werken van West Betuwse kunstenaars. Waar de expositie aanmeert, kun je op de oevers, de bruggen en het water sociale en culturele manifestaties en festiviteiten bezoeken. Zo veel mogelijk harmonieën, fanfares, koren, toneelverenigingen, historische kringen en overige verenigingen en stichtingen uit de kernen aan de Linge doen eraan mee. Het slotstuk is een sensationeel klank- en lichtspel: een theaterstuk met muziek, bijvoorbeeld op pontons op de Linge bij Asperen.