Terugblik Collectiefavond in Haaften – 25 september 2023

Video impressie van de Collectief avond in Haaften

We kunnen weer terugblikken op een goed bezochte Collectiefavond op 25 september j.l., deze keer in de Burcht van Haeften in Haaften! Als aftrap van de avond werden we verrast door de flashmob van het popkoor The EZvoices. Na het welkomstwoord door George Pancras vertelden we als bestuur over de voortgang van de diverse initiatieven en projecten. Sommige daarvan werden later in het programma nog nader toegelicht.

Er volgde een mooi filmportret van aquarellist en beeldenmaker Dik Kusters, die getogen is op zijn plekje in De Betuwe en hier nooit meer weg wil.

Saskia van Herwaarden en Annelotte Verhaagen vertelden daarna over de workshops die West Betuwse kunstenaars gaven op de scholengemeenschap De Lingeborgh en de Ida Gerhardt school. Zowel de kunstenaars als beide scholen waren enthousiast en de workshops zijn zeker voor herhaling vatbaar!

Gabri Wijnakker en Melvin Könings lichtten het evenement West Betuwe Bruist toe, dat op 10 oktober a.s. plaatsvindt in De Lingeborgh. We zijn allemaal van harte uitgenodigd om hier aan mee te doen.

3cfc7f7b a751 431f a9f4 d381144a0a4d

En toen was er weer muziek van The EZvoices uit Haaften, onder leiding van Elise Zijlstra. Wat een swing en enthousiasme straalt dit koor uit!

6b78743e 900f 4340 be0d b73204dfab3e

Net voor de pauze interviewde George Pancras Irma Winsser over de aanschuiftafel en het Taalcafé, die door haar georganiseerd worden in de Burcht van Haeften. Irma had deze avond ook de heerlijke hapjes verzorgd.

Jacqueline Maris vertelde over de podcastserie ‘Verborgen Verhalen’ die zij samen met Gerrit Kalsbeek maakt. Het begon allemaal met de audiotour bij het kerkhof in Heesselt en groeide uit tot het project Verborgen Verhalen West Betuwe. Podcasts met bijzondere verhalen over mensen die begraven liggen op de verschillende begraafplaatsen in de gemeente West Betuwe en nu ‘tot leven’ komen. Niet alleen door de stem van de verteller, maar ook door de toevoeging van omgevingsgeluiden en door de bijzondere beeldreportage van Esther de Bruijn, die door haar nader werd toegelicht. www.kerkheesselt.nl/audiotour en www.beleefwestbetuwe.nl/verborgenverhalen

George Pancras zong zijn ingezonden versie van het West Betuws lied, waarbij onze kennis werd getoetst of we op de landkaart van West Betuwe wel elke kern wisten te vinden!

Hierna was er een filmportret van de kunstenaar Mandy Jones. Een mooi portret, waarin zij bevlogen vertelde over haar werk en dat ieder mens creativiteit in zich heeft.

Toen kwam het aloude item ‘zeggen-vragen’-delen’, waarbij het volgende genoemd werd:

  • Het project ‘Kunst in de school’, dat Annelotte Verhaagen toelichtte. Een oproep aan kunstenaars van West Betuwe om hun werk in bruikleen te geven aan de school (De Lingeborgh) en workshops/les te geven aan de leerlingen, met het oogmerk de jongeren uit te dagen en te enthousiasmeren om kunst te leren kennen, te bespreken, te laten zien in de school en daarbuiten. Wie hiervoor voelt kan zich melden bij info@collectiefwestbetuwe.nl.
  • Frans Burgers vertelde over de plannen van Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe, onder andere over de culturele winterweek en de Jan van Anrooy route die in 2025 georganiseerd wordt. Zie hiervoor www.skcwb.nl
  • In het Cultureel Centrum Kerk Heesselt wordt een expositie georganiseerd, genaamd ‘loslaten’ op 30 september en 1 oktober en de week erna is hier een concert genaamd ‘Hout en Snaren’. Zie hiervoor www.kerkheesselt.nl
  • In het weekend van 30 september en 1 oktober is ook weer de open atelierroute van WaardArt. www.waardart.nl
  • En op 4 november is er een korenfestival in Haaften. Ook The EZvoices zijn hierbij.

Natuurlijk sloten we ook nu weer af met gezellig napraten en netwerken.

De volgende Collectiefbijeenkomst is op woensdag 13 december, zet het vast in je agenda, je bent allen weer van harte welkom!

Mede dankzij subsidie van de gemeente West Betuwe is het mogelijk om regelmatig deze avonden te verzorgen.

Deel dit bericht in je netwerk